هاستینگ تجاری ویندوز

N00200
  • 200MB Disk
  • 6GB Bandwidth
N00500
  • 500MB Disk
  • 15GB Bandwidth
N01000
  • 1000MB Disk
  • 30GB Bandwidth
N02000
  • 2000MB Disk
  • 60GB Bandwidth