نمایندگی هاست حرفه ای لینوکس

RL010
 • 2 گيگابايت فضا
 • 60 گيگابايت در ماه پهناي باند
 • نامحدود تعداد ايميل، پايگاه داده و زيردامنه
 • 10 تعداد کاربران
RL020
 • 5 گيگابايت فضا
 • 150 گيگابايت در ماه پهناي باند
 • نامحدود تعداد ايميل، پايگاه داده و زيردامنه
 • 25 تعداد کاربران
RL050
 • 10 گيگابايت فضا
 • 300 گيگابايت در ماه پهناي باند
 • نامحدود تعداد ايميل، پايگاه داده و زيردامنه
 • 50 تعداد کاربران
RL100
 • 25 گيگابايت فضا
 • 600 گيگابايت در ماه پهناي باند
 • نامحدود تعداد ايميل، پايگاه داده و زيردامنه
 • 100 تعداد کاربران